CONTACT

Nume si prenume:
E-mail :
Telefon :
Subiect :
Mesaj :

ABONARE

Adresa de e-mail :

Începerea lucrărilor

Primăria Municipiului București a anunțat oficial începerea lucrărilor aferente proiectului „Consolidare, restaurare și conservare Arcul de Triumf".

Unitatea administrativ - teritorială Municipiul Bucureşti a încheiat, în data de 08.02.2012, contractul de finanţare nr. 2674 pentru proiectul „Consolidare, restaurare şi conservare Arcul de Triumf” – cod SMIS 15733, cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management şi cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional la nivelul regiunii București-Ilfov. Proiectul beneficiază de finanţare nerambursabilă prin Regio – Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 5 „Dezvoltarea Durabilă şi promovarea turismului”.

Valoarea totală a proiectului este de 30.461.626,92 lei, din care valoarea finanţării nerambursabile din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 19.534.718,59 lei, valoarea finanţării nerambursabile din bugetul naţional este de 8.475.402,64 lei şi co-finanţarea beneficiarului este de 2.451.505,69 lei.

Obiectivul general al proiectului constă în consolidarea, restaurarea şi conservarea monumentului istoric Arcul de Triumf, cu scopul salvării de la distrugere, al conservării moştenirii culturale şi al sporirii atractivităţii acestui obiectiv pentru turismul cultural.

Proiectul privind consolidarea şi restaurarea Arcului de Triumf respectă prevederile legislaţiei în vigoare privind protecţia mediului şi se înscrie în rândul proiectelor care integrează dezvoltarea durabilă cu valoare adăugată atât pentru Municipiul Bucureşti cât şi pentru grupurile ţintă vizate.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
  • Consolidarea, restaurarea, protecţia şi conservarea monumentului Arcul de Triumf, afectat de trecerea timpului;
  • Introducerea cu caracter permanent în circuitul public şi turistic a Arcului de Triumf;
  • Atragerea unui număr de aproximativ 25.000 de turişti/vizitatori în primul an după deschidereapermanentă a Arcului de Triumf;
  • Sporirea numărului de turişti cu aproximativ 6% în primii 5 ani după introducerea în circuitul public turistic;
  • Crearea a 12 locuri de muncă permanente;
  • Menţinerea a 20 locuri de muncă pe parcursul implementării proiectului, din care 15 temporare;
  • Garantarea şi modernizarea utilităţilor aferente obiectivului turistic de patrimoniu ce asigură condiţiile de siguranţă la incendiu, anti-efracţie, climatizare;
  • Asigurarea unui climat corespunzător spaţiului interior atât pentru vizitatori, cât şi în vederea protecţiei obiectivelor de patrimoniu prin dotarea cu utilaje şi echipamente specifice;
  • Asigurarea căilor de acces (pietonale) către Arc în interiorul zonei de protecţie a acestora, îmbunătăţind astfel accesul la monument;
  • Asigurarea amenajării zonelor de protecţie prin delimitarea şi împrejmuirea obiectivului de patrimoniu.

Beneficiar: Unitatea administrativ – teritorială Municipiul Bucureşti.

Persoana de contact: Irina Bologa – Manager de proiect, e-mail: irina.bologa@pmb.ro, tel.: 021.305.55.55
int.1138, fax: 021.314.11.43


***
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau aGuvernului României.

LUCRARI

Stadiul fizic al lucrărilor la nivelul lunii ianuarie 2015: 80%

Descrierea progresului fizic al lucrărilor executate:

1. ORGANIZARE DE SANTIER - 100%

2. PREDARE AMPLASAMENT – LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII - 100%

3. LUCRARI MONUMENT – LUCRARI DE STRUCTURA – 78,33%
A fost realizată cofrarea, armarea şi turnarea plăcii pentru amortizorii seismici. Nu a fost încă realizată montarea izolatorilor şi amortizorilor seismici.

4. LUCRARI MONUMENT – LUCRARI SCHELA - 100%

5. LUCRARI MONUMENT – LUCRARI DE ARHITECTURA INTERIOARA - 12%

6. LUCRARI MONUMENT – CONSERVARE RESTAURARE DECORATII - se menţine stadiul fizic înregistrat la data de 30.11.2014. In cursul lunii decembrie 2014, din cauza temperaturilor înregistrate, nu s-au efectuat lucrări de restaurare.

7. LUCRARI MONUMENT – EXECUTIE SI MONTAJ BASORELIEF - se menţine stadiul fizic înregistrat la data de 30.11.2014. In cursul lunii decembrie 2014, din cauza temperaturilor înregistrate, nu s-au efectuat lucrări de restaurare.

8. LUCRARI MONUMENT – MONTAJ PLACAJ MARMURA - se menţine stadiul fizic înregistrat la data de 30.11.2014. In cursul lunii decembrie 2014, din cauza temperaturilor înregistrate, nu s-au efectuat lucrări de restaurare.

9. LUCRARI MONUMENT – SCULPTARE TEXT PE PLACAJ MARMURA - se menţine stadiul fizic înregistrat la data de 30.11.2014. In cursul lunii decembrie 2014, din cauza temperaturilor înregistrate, nu s-au efectuat lucrări de restaurare.

10. LUCRARI MONUMENT – INSTALATII ELECTRICE - 0%

11. LUCRARI MONUMENT – INSTALATII SANITARE – 58,33%

12. LUCRARI EXTERIOARE – INSTALATII – 57,33%

13. LUCRARI EXTERIOARE – CONSTRUCTII - 0%.
Pentru ca Arcul de Triumf sa ramana un monument istoric de valoare al orasului Bucuresti si pentru ca acesta sa fie deschis circuitului public si turistic, sunt necesare lucrari de consolidare si restaurare.

Primaria Municipiului Bucuresti a incheiat un contract de finantare cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului prin Agentia pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti - Ilfov. Proiectul „Consolidare, restaurare si conservare Arcul de Triumf” va fi implementat prin intermediul unei finantari nerambursabile acordate prin Regio - Programul Operational Regional 2007 – 2013, Axa Prioritara 5 „Dezvoltarea durabila si promovarea turismului”, domeniul major de interventie 5.1 „Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, precum si crearea/modernizarea infrastructurilor conexe”.

Initiativa Primariei Municipiului Bucuresti de a consolida, restaura si conserva Arcul de Triumf, monument istoric situat intr-o zona importanta a capitalei (Piata Arcul de Triumf), contribuie la conservarea si restaurarea patrimoniului istoric al Bucurestiului prin mentinerea stilului arhitectonic traditional.